maanantaina, tammikuuta 16, 2023

Tillyn SmartDog-tulokset

 Tilly eli Jangas Tirlittan kävi joulukuussa 16 kuukauden ikäisenä SmartDog-testissä Ulla Ruistolan syynissä ja se sai seuraavanlaisen raportin (virallinen raportti on huomaatavasti pidempi, mutta tässä pääkohdat:


 

Yleiskuvaus: Tilly on ystävällinen koira, joka tutustuu rauhallisesti uuteen tilaan. Mitenkään erityisen
otettu se ollut testaajasta, vaan oli lähinnä kiinnostunut testitilasta. Koira oli erittäin hyvin motivoitunut ruuasta ja tehtävistä ja keskittyi tehtäviin erittäin hyvin. Tilly käyttäytyi sylinteritestissä impulsiivisesti. Tilly luki erinomaisesti ihmisen eleitä, ja oli niillä myös johdettavissa harhaan (huijaus-osio). Tilaan liittyvä ongelmanratkaisu, V-aita, oli Tillylle helppo ja koira ratkaisi myös loogisen päättelyn tehtävän, joka on testin vaikein. Tilly oli mahdottomassa tehtävässä ehdottomasti enemmän ihmiseen tukeutuva
ongelmanratkaisija. Tilly muisti kaksi toistoa (neljästä) muistitehtävästä oikein, mikä on keskiarvoinen suoritus. Tilly pystyy selkeästi matkimaan ihmisen toimintoa sosiaalisen oppimisen tehtävässä. Kuitenkin sen vahva avunpyytäminen johti siihen, että ei ehtinyt oppimaan tehtävää. Tilly käveli ongelmitta läpi liukkaiden alustojen, eikä tarvinnut etenemiseen houkuttelua. Se ei juurikaan huomannut alustan vaihtumista. Alusta- arkuutta tosin saattaa koirille kehittyä vielä vanhemmallakin iällä, joten piirrettä
kannattaa seurata. Tilly on kognitiivisesti keskivertokoiran yläpuolella ja sen vahvuuksia olivat: tilaan liittyvä uteliaisuus ja ongelmanratkaisukyky, motivaatio, keskittyminen, eleiden lukeminen, ihmiseen suuntautuva ongelmanratkaisustrategia, looginen päättelykyky, sosiaalinen oppiminen ja alustavarmuus. Haasteen saattaa muodostaa palkkioon liittyvä impulsiivisuus, joten erilaiset luopumistehtävät saattavat olla hyödyksi. Koiran itsenäistä ongelmanratkaisukykyä voisi vahvistaa helpoilla ongelmanratkaisutehtävillä. Mukavia hetkiä Tillyn kanssa!

Itsehillintä: Palkkio näköärsykkeenä häiritsee koiraa paljon; Tilly yrittää ottaa ruokaa toistuvasti lasin läpi, siitä huolimatta, että se oppi juuri ottamaan ruoan sivusta. Koira käyttäytyy tässä sylinteritestissä impulsiivisesti. Aikaisemmissa tutkimuksissa koirilla sylinteritestin onnistumisprosentti on ollut
keskimäärin 79% ja susilla 77% - Tillyllä tämä oli 40%.


 

Eleet:  Tilly lukee ihmisen kommunikointia erinomaisesti
saaden 100% ELEET osuudesta oikein! Hyvin harva yltää täysin virheettömään suoritukseen
tässä osuudessa. Testi vaatii myös hyvää keskittymiskykyä, ja koirallasi on myös tämä
ominaisuus vahvana.

Ongelmanratkaisu V-aita: Tilly ratkaisee tehtävän huippunopeassa ajassa 7 sekunnissa. Koiraa ei häiritse näkyvillä oleva ruoka, vaan se ymmärtää nopeasti edetä poispäin palkkiosta ensin sen saadakseen. Koira ratkaisee tehtävän itsenäisesti eikä pyydä apua ihmiseltä.


 

Ongelmanratkaisu Mahdoton tehtävä: Tilly pyrkii ratkaisemaan mahdottoman tehtävän
lähes pelkästään ihmisiltä apua pyytäen (96% ajasta). Koiralla on käytössä tässä vain yksi
strategia ratkaista ongelma. Pienen hetken (4% ajasta) koira yrittää laatikkoa itse auki.


 

Looginen päättely: Tilly ymmärtää selvästi loogisen päättelyn tehtävän
– 100% oikein on erittäin harvinainen tulos, vain noin 4% testatuista koirista yltää tähän
suoritukseen! Se tarkoittaa, että koirasi ymmärtää ongelman ja ilmiön sen takana.
Tällaisen kyvyn omaava koira pystyy uudessa tilanteessa ratkaisemaan ongelmia, vaikka ei
ole niitä aikaisemmin kohdannut. Koirasta riippuen saattaa olla, että tällainen koira
turhautuu helppoihin harjoituksiin. Koira saattaa myös oppia keskimääräistä nopeammin.

Vihje vai päättely (huijaus): Tilly seurasi osaa testaajan vääristä vihjeistä, siitä
huolimatta, että näki namin menevän toiseen astiaan. Koirilla tiedetään ennestään, että
sen omaa päättelykykyä vaikeuttaa koiran suuri herkkyys ohjaajan eleille ja
kommunikoinnille – tämä vaihtelee paljon yksilöiden välillä, ja myös rodulla saattaa olla
siihen vaikutusta. Koulutuksella ja aikaisemmalla kokemuksella on myös merkitystä tähän.
Koirasi on herkkä ihmisen kommunikoinnille, ja se kannattaa pitää mielessä niin koulutus
kuin kilpailutilanteessa.

Muisti: Tilly muisti oikein kaksi (1min30s ja 2min) aikaa
neljästä (1min, 1min30s, 2min ja 2min 30s) mikä on suunnilleen keskimääräinen suoritus
tässä tehtävässä. Testi vaatii paitsi hyvää muistia myös kykyä keskittyä ja kykyä odottaa.

Sosiaalinen oppiminen: Tilly manipuloi selkeästi oikeaa nappia ja osoittaa
havainnoineensa laitteen laukaisumekanismin. Koira pyysi paljon apua.

Alusta-arkuus: Tilly kävelee liukkaalla alustalla täysin ongelmitta,
ja ilman houkuttelua. Koira ei juurikaan huomaa alustan vaihdosta. Koiralla ei näy
alustapelkoa tässä testissä.
Ei kommentteja: